Vocabulaire

 • agenda m aʒε̃daterminarz
 • s'appeler sap(ə)lenazywać się
 • arriver aʀiveprzyjść, przyjechać
 • se brosser sə bʀɔseczyścić, szczotkować
 • se changer sə ʃɑ̃ʒeprzebrać się
 • chaque ʃakkażdy
 • cheveu m ʃ(ə)vøwłos
 • chose f ʃozrzecz
 • cinéma m sinemakino
 • club m de gym klœb də ʒimsiłownia
 • concert m kɔ̃sεʀkoncert
 • courses f pl kuʀs1 zakupy, 2 zawody, wyścigi
 • culture f kyltyʀkultura
 • danse f dɑ̃staniec
 • demain d(ə)mε̃jutro
 • dent f dɑ̃ząb
 • douche f duʃprysznic
 • se doucher sə duʃebrać prysznic
 • école f ekɔlszkoła
 • évidemment evidamɑ̃oczywiście, z pewnością
 • se laver sə laveumyć się
 • se lever sə l(ə)vewstać
 • maison f mεzɔ̃dom
 • norm|al/-ale nɔʀmalnormalny
 • se peigner sə peɲeuczesać się
 • piscine f pisinbasen, kąpielisko
 • plaisir m pleziʀprzyjemność, przysługa
 • plein/pleine plε̃/plεnpełny
 • promenade f pʀɔm(ə)nadspacer
 • se promener sə pʀɔm(ə)neprzejść się
 • quelqu'un kεlkœ̃ktoś
 • se reposer sə ʀ(ə)pozeodpocząć
 • se réveiller sə ʀevejeobudzić się
 • salle f de bains sal də bε̃łazienka
 • si sitak
 • sortir sɔʀtiʀwyjść
 • sortir avec qqn sɔʀtiʀchodzić z kimś
 • temps m tɑ̃1 czas, 2 pogoda
 • théâtre m teɑtʀteatr
 • toujours tuʒuʀzawsze, ciągle
 • voiture vwatyʀsamochód

Przysłówka si używamy przed przymiotnikiem lub innym przysłówkiem w znaczeniu tak, taki: si tôt/tard = tak wcześnie/późno, Elle est si belle = Jest taka piękna. Podobne znaczenie ma przysłówek tellement lub tant.