Expressions utiles

Comment allez-vous ?
[kɔmɑ̃talevu ?]
Jak się pan/pani ma?
Je vais très bien.
[ʒə vε tʀε bjε̃]
!
Merci.
[mεʀsi]
Dziękuję.
Tu vas bien ?
[ty va bjε̃ ?]
Wszystko w porządku?
Pas mal.
[pɑ mal]
Nieźle.
Ça va ?
[sa va ?]
Jak leci?, Co słychać?
Ça va.
[sa va]
!
Comment ça va ?
[kɔmɑ̃ sa va ?]
Jak się masz?
Comme ci comme ça.
[kɔm si kɔm sa]
Tak sobie.
Je dois y aller.
[ʒə dwa i ale]
Już muszę iść.
C'est dommage !
[se dɔmaʒ !]
Szkoda!
(Je suis) désolé.
[(ʒə sɥi) dezɔle]
Przykro mi.
C'est pas grave.
[se pɑ gʀav]
Nie szkodzi., Nic się nie stało.
À vous aussi.
[a vu osi]
Wam również.
À bientôt.
[a bjε̃to]
Do zobaczenia wkrótce.
ce soir
[sə swaʀ]
dziś wieczór
Tu prends un verre ?
[ty pʀɑ̃ œ̃ vεʀ ?]
Napijesz się drinka?
Volontiers.
[vɔlɔ̃tje]
Chętnie.
C'est ça ?
[se sa ?]
Czy to tak?
Ravi de faire votre connaissance.
[ʀavi də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s]
Miło mi pana/panią poznać.
Très heureux de même.
[tʀεzøʀø də mεm]
Miło mi., Mnie również., Wzajemnie.
Je te présente Margot.
[ʒə tə pʀezɑ̃t maʀgo]
Przedstawiam ci Margot.
Enchanté.
[ɑ̃ʃɑ̃te]
Miło mi.
Moi de même.
[mwa də mεm]
Ja też., Wzajemnie.
Je vous en prie.
[ʒə vuzɑ̃ pʀi]
Proszę. odpowiedź na dziękuję

Wyrazy désolé, enchanté i ravi są w rodzaju męskim. Aby utworzyć formy rodzaju żeńskiego, należy dodać do nich końcówkę -e: Je suis désolée, Enchantée, Ravie de faire votre connaissance. Końcówki tej jednak nie czytamy, więc w języku mówionym wyrazy ten brzmią tak samo.