Prononcez bien

Grupy samogłosek oi Wymawiamy je jako wa. bonsoir bɔ̃swaʀ; pourquoi puʀkwa; coiffeur kwafœʀ; moi mwa; trois tʀwa oin Po samogłosce i następuje tu n, które wskazuje na nosówkę. Wymówimy więc wε̃, ponieważ połączenie in zawsze czytamy jako ε̃. moins mwε̃; Tourcoing tuʀkwε̃ eu Wymowa przypominająca niemieckie ö. Różnica leży w otwartości, czyli stopniu otwarcia ust. Otwarte œ pojawia się w sylabie zakończonej na wymawianą spółgłoskę, z wyjątkiem t i z. heure œʀ; coiffeur kwafœʀ; professeur pʀɔfεsœʀ Ale: heureuse øʀøz Zamknięte ø wymawiamy, ustawiając usta do o, ale wypowiadając e. Pojawia się wtedy, kiedy sylaba nie jest zakończona na wymawianą spółgłoską. jeu-di ʒødi; eu-ro øʀo; heu-reux øʀø mieux mjø; peu ; deux ; mon-sieur məsjø ui Samogłoskę u czytamy jako y, a i jako i. Podobnie brzmi ich połączenie. aujourd'hui oʒuʀdɥi; je suis ʒəsɥi ou Jeśli przed u stoi o, grupę tę wymawiamy jako u cours kuʀ; nouveau nuvo oui !!* Oui vyslovujeme wymawiamy tak, jak byśmy chcieli powiedzieć u, ale szybko wypowiadamy ostre i. W transkrypcji piszemy wi albo ɥi. oui wi; Louis lɥi
Liczebnik neuf Liczebnik neuf kończy się na f. W określeniach czasu podlega on łączeniu, więc przed słowem, zaczynającym się na samogłoskę lub nieme h wymówimy v. dix-neuf heures disnœvœʀ; Ale: neuf euros nœf øʀo