Qu'est-ce que vous voulez manger ?

La mère:
Qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner ? Léna, tu veux un croissant ?
Co chcecie na śniadanie? Léno, chcesz croissanta?
Léna:
Non, merci maman. J'adore les croissants, mais je suis au régime. Je vais prendre des céréales avec du lait.
Nie, dziękuję, mamusiu. Kocham croissanty, ale jestem na diecie. Zjem płatki z mlekiem.
Michel:
Moi, je veux bien un pain au chocolat.
Ja bym zjadł bułeczkę z czekoladą.
La mère:
Tu veux du jus de fruits ou du lait ?
Chcesz sok czy mleko?
Michel:
Du jus de fruits, s'il te plaît.
Sok, proszę.
La mère:
Je vais au supermarché, qu'est-ce que j'achète pour le déjeuner ?
Idę do supermarketu, co mam kupić na obiad?
Michel:
De la viande ! Du porc avec des pommes de terre par exemple.
Mięso! Na przykład wieprzowinę z ziemniakami.
Léna:
Je déteste les pommes de terre. Je préfère les pâtes ou le riz.
Nie znoszę ziemniaków. Wolę makaron lub ryż.
La mère:
D'accord, pour le déjeuner, je fais du porc avec du riz.
Dobrze, na obiad zrobię wieprzowinę z ryżem.
Léna:
C'est parfait ! Je prépare la salade.
To świetnie! Zrobię sałatkę.
La mère:
Nous avons une salade et deux concombres. Mais nous n'avons pas de tomates. Bon, j'achète des tomates, du riz et du porc.
Mamy jedną sałatę i dwa ogórki. Ale nie mamy pomidorów. Dobrze, kupię pomidory, ryż i wieprzowinę.
Michel:
Merci maman !
Dzięki, mamusiu!
Léna:
Merci maman !
Dzięki, mamusiu!
La mère:
Et pour le dîner, nous mangeons dans un restaurant italien. Ça vous dit ?
A wieczorem zjemy we włoskiej restauracji. Co wy na to?

Je vais prendre tłumaczymy przy użyciu czasu przyszłego. Konstrukcja czasownik aller + bezokolicznik służy dowiem do wyrażania przyszłości. Ale o tym później.

À la soirée

Simon:
Salut Rémy !
Cześć Rémy!
Rémy:
Salut Simon, je te présente ma petite amie.
Cześć Simone, przedstawiam ci swoją dziewczynę.
Inès:
Inès, enchantée.
Inès, miło mi.
Simon:
Moi de même ! Vous avez soif ? Qu'est-ce que vous voulez boire ? J'ai du vin et de la bière.
Mnie również! Jesteście spragnieni? Co chcecie pić? Mam wino i piwo.
Rémy:
Tu as du vin blanc ?
Masz białe wino?
Simon:
Bien sûr. Du rouge et du blanc.
Oczywiście. Czerwone i białe.
Rémy:
Moi, je préfère le blanc.
Ja się napiję białego.
Inès:
Pour moi du vin rouge et de l'eau minérale, s'il te plaît.
Dla mnie proszę czerwone wino i wodę mineralną.
Rémy:
Simon, tu n'as pas à manger ? J'ai trop faim.
Simone, nie masz czegoś coś do jedzenia? Jestem strasznie głodny.
Simon:
Si ! J'ai des pizzas, des sandwichs au jambon et au fromage, de la salade de fruits.
Mam! Mam pizzę, kanapki z szynką i serem, sałatkę owocową.
Rémy:
Parfait ! Je prends un sandwich. Et toi, Inès, tu manges quelque chose ?
Świetnie! Zjem kanapkę. A ty, Inès? Będziesz coś jeść?
Inès:
Non, merci. Je n'ai pas faim.
Nie, dziękuję. Nie jestem głodna.
Simon:
Et maintenant, prenez vos verres. Santé !
A teraz weźcie kieliszki. Na zdrowie!

W dialogach znajdź nazwy napojów, z poprzedzającym je rodzajnikiem lub przyimkiem.