Vocabulaire

 • amande f amɑ̃dmigdał
 • baguette f bagεtbagietka
 • banane f bananbanan
 • bœuf m bœfwołowina
 • bouteille f butεjbutelka
 • canette f kanεtpuszka
 • carotte f kaʀɔtmarchew
 • centime m sɑ̃timeurocent
 • cinquante sε̃kɑ̃tpięćdziesiąt
 • clémentine f klemɑ̃tinklementynka
 • coin m kwε̃kąt
 • cuisiner kɥizinegotować
 • cuisse f kɥisudko
 • délic|ieux/-ieuse delisjøpyszny
 • demi-kilo m d(ə)mikilopół kilograma
 • énergie f enεʀʒienergia
 • frites f pl fʀitfrytki
 • garder gaʀde1 pilnować, 2 trzymać, zatrzymać
 • goûter gutespróbować
 • haricots m pl verts ˈaʀiko vεʀfasolki
 • idée f idepomysł
 • kilo m kilokilogram
 • litre m litʀlitr
 • marché m maʀʃerynek
 • monnaie f mɔnε1 drobne, 2 waluta
 • morceau m mɔʀsokawałek
 • on ɔ̃ono, my podmiot nieokreślony
 • œuf m œfjajko
 • orange f ɔʀɑ̃ʒpomarańcza
 • papa m papatatuś
 • paquet m pakεpaczka
 • poisson m pwasɔ̃ryba
 • poivron m pwavʀɔ̃papryka
 • pomme f pɔmjabłko
 • poulet m pulεkurczak
 • pouvoir puvwaʀmóc
 • promotion f pʀɔmosjɔ̃promocja, zniżka
 • quarante kaʀɑ̃tczterdzieści
 • quatre-vingt-dix katʀəvε̃disdziewięćdziesiąt
 • quatre-vingts katʀvε̃osiemdziesiąt
 • radis m ʀadirzodkiewka
 • sachet m saʃεworeczek
 • soixante swasɑ̃tsześćdziesiąt
 • soixante-dix swasɑ̃tdissiedemdziesiąt
 • tasse f tɑsfiliżanka
 • trente tʀɑ̃ttrzydzieści
 • veau m vocielęcina
 • vert/verte vεʀ/vεʀtzielony

Przypominamy, że rzeczowniki i przymiotniki zakończone na -eau w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -x. Mówimy więc on prend un morceau de pain, mais deux morceaux de fromage.

Clémentine to gatunek mandarynki, którą we Francję spożywa się częściej niż klasyczną mandarynkę, czyli po francusku mandarine.