Vocabulaire

 • s'adresser sadʀese!zwrócić się, oslovit
 • arrêt m aʀεprzystanek
 • avenue f av(ə)nyaleja ulica
 • bout m bukoniec ulicy, korytarza itp.
 • bus m bysautobus
 • carnet m kaʀnεnotes
 • chance f ʃɑ̃sszczęście
 • changer ʃɑ̃ʒe1 przesiąść się, 2 zmienić
 • carrefour m kaʀfuʀskrzyżowanie
 • carte f kaʀtkarta
 • chemin m ʃ(ə)mε̃droga
 • compliqu|é/-ée kɔ̃plikezłożony, skomplikowany
 • connaître kɔnεtʀznać
 • continuer kɔ̃tinɥekontynuować
 • demander d(ə)mɑ̃dezapytać
 • derrière qqch dεʀjεʀza czymś
 • descendre desɑ̃dʀwysiąść z metra itp.
 • devant qqch d(ə)vɑ̃przed czymś
 • dire diʀpowiedzieć
 • direction f diʀεksjɔ̃kierunek
 • droit/droite dʀwa/dʀwatrówny, prosty
 • à droite a dʀwatw prawo, po prawej stronie
 • écologique ekɔlɔʒikekologiczny
 • église f eglizkościół
 • employé m/employée f ɑ̃plwaje/?Pzatrudniony/zatrudniona
 • excuser εkskyzeusprawiedliwić
 • en face de qqch ɑ̃ fasnaprzeciwko czegoś
 • gare f gaʀdworzec
 • à gauche a goʃw lewo, po lewej stronie
 • grand/grande gʀɑ̃/gʀɑ̃dduży
 • hôpital m ɔpitalszpital
 • jusqu'à qqch ʒyskado, dopóki
 • ligne f liɲlinia metra itp.
 • loin lwε̃daleko
 • métro m metʀometro
 • passant m pɑsɑ̃przechodzień
 • payer pejepłacić
 • perd|u/-ue pεʀdystracony, zgubiony
 • plan m plɑ̃plan
 • pont m pɔ̃most
 • porte f pɔʀtdrzwi, brama
 • proch|ain/-aine pʀɔʃε̃przyszły
 • quartier m kaʀtjedzielnica
 • rapide ʀapidszybki
 • remercier ʀ(ə)mεʀsjepodziękować
 • simple sε̃plprosty
 • sinon sinɔ̃o ile nie, jeśli nie
 • sous supod
 • station f stasjɔ̃stacja
 • taxi m taksitaxi, taksówka
 • tourner tuʀneskręcić
 • tram m tʀamtramwaj
 • traverser tʀavεʀseprzejść
 • se trouver sə tʀuveznajdować się
 • ville f vilmiasto