Activités

Przeczytaj dialogi znajdujące się na początku rozdziału i ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe (vrai), czy nie (faux).

1 Michel n'aime pas la viande.
2 La mère achète des tomates.
3 Léna aime les croissants.
4 Simon n'a pas de jus de fruits.
5 Inès ne prend pas de rouge.
6 Rémy déteste les sandwichs.

Przeczytaj dialogi znajdujące się na początku rozdziału, przetłumacz i uzupełnij.

1 Léna lubi makaron. Nie znosi .
2 Michel nie lubi mleka. Napije się .
3 Simon nie ma soku. Má i .
4 Inès napije się wina. Woli .
5 Rémy je (jedną) .

Wskaż poprawną nosówkę w następujących wyrazach i wstaw wyraz do odpowiedniej kolumny sandwich, exemple, rien, campagne, prochain, moins, anglais, vin, comment.

ε̃ɑ̃

Wysłuchaj nagrania i zaznacz słowo, które usłyszysz.

1 vont vin
2 mangent mangeons
3 blanc blanche
4 vingt vais
5 filles fils
6 combien copain
7 tôt tout
8 ou eau

Co zjedzą i czego się napiją? Odpowiedz, nie zapomninając o użyciu rodzajnika.

1 Laurent mange et .
2 Laure a soif. Elle prend .
3 Laurent ne mange pas . Il préfère .
4 Laure n'aime pas . Elle prend .
5 Laurent prend blanc.
6 Pour le déjeuner, Laure mange et un sandwich au fromage .

Zaznacz spółgłoski na końcu wyrazów, których nie czytamy.

soif porc blanc
tu prends salut volontiers
manger fruit grec
riz je pars soir

Uzupełnij przyimek à i rodzajnik określony (formy skrócone lub nie).

1 lait
2 soirée
3 campagne
4 fruits
5 chocolat
6 café
7 vin
8 viande
9 eau
10 supermarché
11 tomates
12 céréales

Zaznacz słowo, które nie pasuje.

1 déjeuner - manger - dîner - petit déjeuner
2 salade - concombre - pain - tomate
3 riz - pommes de terre - pâtes - sandwich
4 thé - lait - jus de fruits - vin
5 aimer - prendre - détester - adorer

Wstaw odpowiednią formę rodzajnika cząstkowego.

1 Vous prenez pâtes ou pain ?
2 Nous n'avons pas bière.
3 Je ne mange pas chocolat.
4 Tu n'as pas eau ?
5 J'achète café.
6 Moi, je prends pommes de terre.
7 Qu'est-ce qu'ils mangent ? fruits ?
8 Je ne prends pas salade.

Uzupełnij za pomocą właściwego przedimka.

1 Qu'est-ce que tu prends pour déjeuner ? pâtes ?
2 J'ai soif. Tu as eau ?
3 Mes enfants n'aiment pas porc.
4 Pour le petit déjeuner, je prends pain et du fromage.
5 Elles mangent viande avec pommes de terres.
6 Nadia adore fruits.
7 Tu préfères vin ou jus de fruits ?
8 Je ne mange pas chocolat
9 Tu manges croissant ?
10 Tu prends blanc ou rouge ? – rouge. Mais je n'ai pas verre.

Uzupełnij.

1J'achète
chleb wodę
ogórki czerwone wino
2J'adore
mięso z grilla czekoladę
ryż pizzę
3Je n'ai pas
herbatę syna
współlokatora ziemniaków

Ułóż zdania we właściwej kolejności w dialogu.

 • 1. Je veux bien manger du porc ce soir.
 • 2. Tu préfères les pâtes alors ?
 • 3. Moi, je n'aime pas le porc.
 • 4. Oui, mais nous n'avons pas de salade. Je vais acheter une salade au marché.
 • 5. Qu'est-ce que nous mangeons ce soir ?
 • 6. Oui, parfait. Tu fais la salade ?

Oui czy si? Odpowiedz na pytania.

1 Il est encore dans la boutique ?
2 Elle n'a pas d'expériences ?
3 Tu joues de la guitare ?
4 Le mari de Daphné est grec ?
5 Vous n'êtes pas libre cet après-midi ?
6 Tu ne prends pas de café ?
7 Ils achètent ça au supermarché ?

Uzupełnij za pomocą odpowiedniej formy czasownika prendre.

1 Vous un café ou un thé ?
2 Je préfère une blonde.
3 Qu'est-ce que tu pour le petit déjeuner ?
4 Les enfants du riz. Moi, je des pâtes.
5 Nous ne pas de vin, merci.
6 Jérôme de la salade.

Zamień na zdania przeczące.

1 Ils ont des enfants.
2 C'est le numéro de mon père.
3 Nous avons du lait.
4 Tu manges de la salade ?
5 J'achète du porc, j'aime la viande.
6 Pierre va au supermarché.
7 Vous commandez une pizza ?
8 Je prends du pain pour le petit déjeuner.
9 J'ai faim. Je mange un sandwich.

Uzupełnij za pomocą odpowiedniej formy czasownika vouloir.

1 Nous ne pas regarder la télé.
2 Je bien une salade de tomates.
3 Sa copine ne pas venir avec nous.
4 À quelle heure est-ce que vous partir ?
5 Tu ne pas aller chez Sylvain ?
6 Ils organiser une soirée grillades.
7 Vous travailler comme présentatrice de radio ?
8 Pourquoi est-ce qu'il ne pas parler.

Utwórz zdania, łącząc frazy z kolumn.

 • 1 Je fais du porc
 • 2 Nous préférons manger
 • 3 Il achète deux sandwichs
 • 4 Vous n'avez pas
 • 5 Mon fils n'aime pas
 • a au fromage.
 • b de jus de fruits ?
 • c les grillades.
 • d avec du riz.
 • e des fruits.

Utwórz pytania.

1 Non, merci. Je n'aime pas le vin. (prendre)
2 J'achète du pain et du jus de fruits. (qu'est-ce que)
3 Chez le médecin ? À treize heures. (aller)
4 Mon frère au habite 9, rue Victor Hugo. (où)
5 Je ne mange pas de pâtes. Je prends des pommes de terre. (manger, pâtes)
6 Nous préférons les tomates. Nous n'aimons pas les concombres. (préférer, ou)
7 Je prends du jus de fruits. (vouloir, boire)

Uzupełnij zdania za pomocą następujących wyrazów: à, régime, soif, blanc, adorer, de la, au, pour.

1 Nous préférons le .
2 Je ne prends pas de chocolat. Je suis au .
3 Vous avez  ?
4 Mes filles le lait.
5 Qu'est-ce que vous prenez le dîner ?
6 Vous n'avez pas manger ?
7 J'achète trois pains chocolat.

Odpowiedz przecząco.

1 Est-ce que vous mangez du porc ? (nous)
2 Vous préparez la salade ? (je)
3 Tu pars samedi ?
4 Vous êtes désordonnées.
5 Vous achetez du café ? (nous)
6 Tu vas à la bibliothèque ?
7 Vous préférez le thé ? (je)
8 Tu prends de la bière ?

Przetłumacz.

1 Nie zjesz szynki? – Tak!
2 Wolisz wino czy piwo?
3 To jest jego zdjęcie? Ma piękną dziewczynę.
4 Idą do supermarketu, nie mają mleka.
5 Dziś wieczorem jemy w restauracji.
6 Jak się miewa twój mąż? Jeszcze jest na diecie?
7 Co zamówisz? Wodę czy czerwone wino?
8 Gdzie jest mój kieliszek?
9 Na śniadanie kupię croissanty. Co na to powiecie?
10 Ja też wezmę wieprzowinę z makaronem. A co ty zjesz na kolację?
11 Dokąd teraz idziesz?
12 Nie macie czegoś do jedzenia? Jestem strasznie głodny.
13 Weźmiemy jeszcze sałatkę.
14 Mamy gości! Witajcie!