CV

Jocelyne Morel
Née le : 09/03/1980
Contact : 38, rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse
Tél. : 01 20 08 16 14
Mobile : 03 13 07 10 09
e-mail : jocelyne.morel@krm.fr
Expérience professionnelle
2010 - 2018 Société KRM, comptable
2003 - 2009 Salon Diane, coiffeuse
1999 - 2003 Boutique prêt-à-porter, chef de produits hommes
1998 - 1999 Boutique prêt-à-porter, vendeuse
Formation
2009 Cours d'orientation, comptable
1998 Baccalauréat professionnel
Compétences
Centres d'intérêts

Telefon komórkowy w europejskiej odmianie języka francuskiego to portable lub mobile. Ale w Kanadzie spotkamy się z wyrazem cellulaire, w skrócie cell. Kanadyjczycy mają również własny wyraz na pocztę elektroniczną: courriel. We Francji nie jest on jednak zbyt popularny, dużo częściej używa się zapożyczonego z języka angielskiego słowa e-mail lub francuskiego mèl. Wszystkie te wyrazy są rodzaju męskiego.

e-mail

Podczas wpisywania adresu e-mail używamy wyrazów arobase aʀɔbaz (małpa) i point pwε̃ (kropka).

Parlez-vous français ?

Monsieur A:
Parlez-vous français ?
paʀlevu fʀɑ̃sε ?
Mówi pan po francusku?
Monsieur B:
Oui, un petit peu.
ˈwi, œ̃ p(ə)ti pø
Tak, trochę.
Monsieur A:
Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?
sɥiʒə bjε̃ ʃe sə ʃεʀ sεʀʒ kə ʒə ʃεʀʃ ?
Jestem przy tym drogim Serge, którego szukam?
Monsieur B:
Pardon ? Vous pouvez parler plus lentement ?
paʀdɔ̃ ? vu puve paʀle ply lɑ̃tmɑ̃ ?
Przepraszam? Może pan mówić wolniej?
Monsieur A:
Suis-je bien chez ce cher Serge ? Je cherche ce cher Serge.
sɥiʒə bjε̃ ʃe sə ʃεʀ sεʀʒ ? ʒə ʃεʀʃ sə ʃεʀ sεʀʒ
Jestem przy tym drogim Serge? Szukam tego drogiego Serge.
Monsieur B:
Vous avez dit ? Vous pouvez répéter ? Je n'ai pas compris.
vuzave di ? vu puve ʀepete ? ʒə ne pɑ kɔ̃pʀi
Co pan powiedział? Może pan powtórzyć? Nie zrozumiałem.
Monsieur A:
Serge est là ?
sεʀʒ ε la ?
Jest tu Serge?
Monsieur B:
Oh, je suis désolé, Serge n'est pas là.
o, ʒə sɥi dezɔle, sεʀʒ nε pɑ la
Och, przykro mi. Serge tu nie ma.

Wyraz que w łamańcu językowym Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ? oznacza tu zaimek względny którego/którą. Zdania podrzędne omówimy jednak później.