Vocabulaire

 • arrog|ant/-ante aʀɔgɑ̃arogancki
 • baccalauréat m bakalɔʀeamatura
 • bav|ard/-arde bavaʀrozmowny, gadatliwy
 • bisou m bizucałus, buziak
 • boutique f butikbutik, sklep
 • chef m ʃεfkierownik, szef
 • cher/chère ʃεʀ/ʃεʀdrogi człowiek i towar
 • chercher ʃεʀʃeszukać
 • colocataire m/f kɔlɔkatεʀwspółlokator/współlokatorka
 • coucou kukuhej
 • compétence f kɔ̃petɑ̃skompetencja, umiejętność
 • comptable m/f kɔ̃tablksięgowy/księgowa
 • contact m kɔ̃taktkontakt
 • cont|ent/-ente kɔ̃tɑ̃zadowolony
 • désordonn|é/-ée dezɔʀdɔnenieporządny
 • droit m dʀwaprawo
 • en ɑ̃w
 • études f pl etydstudia
 • étudier etydjestudiować
 • expérience f εkspeʀjɑ̃sdoświadczenie
 • faculté f fakyltewydział
 • fêtard m fεtaʀhulaka
 • formation f fɔʀmasjɔ̃kształcenie
 • garçon m gaʀsɔ̃chłopak, chłopiec
 • homme m ɔm1 mężczyzna, 2 człowiek
 • informatique f ε̃fɔʀmatikinformatyka
 • intéress|ant/-ante ε̃teʀesɑ̃ciekawy
 • latam, tu
 • langue f lɑ̃gjęzyk też organ
 • lentement lɑ̃tmɑ̃powoli
 • lettres f pl lεtʀjęzyk i literatura dziedzina
 • marcher maʀʃedziałać
 • médecine f med(ə)sinlek, medycyna
 • mobile m mɔbilkomórka, telefon komórkowy
 • né/née ne/neurodzony/urodzona
 • objet m ɔbʒεprzedmiot rzecz, temat wiadomości e-mail
 • parler paʀlemówić
 • permis m de conduire pεʀmi də kɔ̃dɥiʀprawo jazdy
 • plutôt plytoraczej
 • prêt-à-porter m pʀεtapɔʀtekonfekcja
 • produit m pʀɔdɥiprodukt
 • professionn|el/-elle pʀɔfesjɔnεlzawodowy, profesjonalny
 • répéter ʀepetepowtarzać
 • résidence f universitaire ʀezidɑ̃s ynivεʀsitεʀdom studencki, akademik
 • salon m salɔ̃1 salon, 2 pokój gościnny
 • sciences f pl sjɑ̃snauki ścisłe
 • société f sɔsjetespołeczeństwo, towarzystwo, spółka
 • timide timidwstydliwy, bojaźliwy
 • tout tuwszystko
 • université f ynivεʀsiteuniwersytet
 • vendeur m/vendeuse f vɑ̃dœʀ/vɑ̃døzsprzedawca/sprzedawczyni