Activités

Przeczytaj drugi dialog i odpowiedz na pytania. Podaj poprawną odpowiedź.

1 Marthe va chez Laurent mercredi après-midi ? – , elle va chez Laurent .
2 Une pizza avec un café coûte 7 euros ? – , ça coûte .
3 Laurent organise une soirée ? – , Laurent organise .
4 Marthe va chez le coiffeur à trois heures moins le quart ? – , Marthe va chez le coiffeur à heures moins le quart.
5 Laurent et Christophe vont chez le médecin ? – , Laurent et Christophe vont .
6 Michèle habite au 3, rue Georges Bizet ? – , Michèle habite au .

Wstaw następujące wyrazy do odpowiedniej kolumny w zależności od wymowy: malheureusement, français, vais, jeudi, mercredi, peu, sept.

εø

Ćwicz wymowę fraz wymawianych jak jeden wyraz.

1 tu es, tu ne vas pas, vous désirez, ça coûte combien
2 qu'est-ce qu'elle fait, à quelle heure
3 à ce soir, à Nice, à la campagne; à une heure
4 chez le coiffeur, chez le vétérinaire, chez moi
5 deux euros, match de football, une jolie fille

Określ poprawną wymowę wytłuszczonych spółgłosek i wstaw wyraz do odpowiedniej kolumny,

1 Vous allez où ?
2 Tu vas où ?
3 Je pars dans l'après-midi.
4 Trois euros, s'il vous plaît.
5 Ils sont comment ?
6 Nous habitons à la campagne.
7 Elle est professeure de français.
8 Ça va ?
9 Ils ne sont pas très sportifs.
z s nie wymawia się

Wysłuchaj nagrania i uzupełnij głoskę, którą usłyszysz.

1 mns
2 aons
3 commder
4 parts
5 qlle
6 donns
7 soir
8 apr-midi
9 ldi
10 quze

Wysłuchaj nagrania i uzupełnij brakujące informacje.

1 Léna à Marseille. Quand ? À heures quart.
2 Il est et . Christophe va chez .
3 Frédéric commande pizzas, trois et thé. Ça fait euros.

Połącz zaimki osobowe z resztą zdania.

 • 1 Tu
 • 2 Ils
 • 3 Vous
 • 4 Je
 • 5 Nous
 • 6 Ça
 • 7 Elle
 • a va chez le médecin.
 • b vas bien ?
 • c vais très bien.
 • d va, merci.
 • e allez à Liège ?
 • f allons à la campagne.
 • g vont à Tours.

Uzupełnij zdania za pomocą następujących wyrazów: chez, où, à, demie, quel, quelle, ça, à quelle heure, il, très, est-ce que.

1 C'est adresse ?
2 Je vais les parents.
3 est-ce que vous allez chez le coiffeur ?
4 Je dois y aller. Il est tard.
5 est vingt heures moins le quart.
6 Le cours commence à sept heures et .
7 Un thé et deux cafés, fait 5 euros.
8 c'est bien pour toi ?
9 est votre nom ?
10 habite Suzanne ?
11 Je dois y aller. dimanche !

Wybierz odpowiednią reakcję.

 • 1 Vous désirez ?
 • 2 Tu as l'heure ?
 • 3 Vous êtes combien ?
 • 4 Combien coûtent deux tickets ?
 • 5 Qu'est-ce que tu fais jeudi soir ?
 • 6 Tu vas chez Léa ?
 • 7 Ça te convient ?
 • 8 Et la soirée, c'est à quelle heure ?
 • a Rien de prévu.
 • b Nous sommes trois.
 • c À sept heures.
 • d Deux thés.
 • e Malheureusement non.
 • f 4 euros.
 • g Il est onze heures et quart.
 • h Non, je reste chez moi.

Odpowiedz przecząco.

1 Jesteś wolny wieczorem?
2 Lubisz śpiewać?
3 Dziewczyny jadą na wieś?
4 Uschi jest Angielką?
5 Mieszkasz w Genewie?
6 Jesteście zmęczone?
7 Macie się dobrze?
8 Ty jesteś tu nowy?
9 Zostaniesz w Paryżu?
10 Jest późno?

Wybierz właściwe słowo.

1 Non, elle n'est pas .
2 fait 17 euros.
3 Vous venez moi ce soir ?
4 Bonne et à bientôt.
5 Dimanche, nous allons la campagne.
6 C'est à heure ?
7 Où est-ce qu'ils  ?
8 Je dois aller.
9 Je suis libre mardi .
10 Tu aimes jouer la pétanque ?

Wybierz jedną lub dwie możliwe odpowiedzi.

1 Vous désirez ?
2 Quelle heure est-il ?
3 Qu'est-ce que tu fais lundi matin ?
4 Et avec ça ?
5 Comment allez-vous ?
6 Vous êtes libre ce soir ?

Wyraź godziny słownie.

1 13H10
2 8H30
3 19H30
4 14H15
5 15H45
6 5H55
7 2H05
8 19H40
9 01H30

Po polsku napisalibyśmy 13.10 itp. !!* poznámka k překladu: používá se to skutečně takto? v CZ opraveno na :, možné obojí , ale Francuzi częściej stosują zapis z H (heure) zamiast kropki.

Przetłumacz.

1 Przyjęcie nie zaczyna się piętnaście po piątej. Zaczyna się o szóstej.
2 Kiedy wyjeżdżasz? – W czwartek wpół do trzeciej.
3 O której godzinie Marc idzie do lekarza? – Wychodzi za dziesięć dziewiąta.
4 Dobrze, za piętnaście pierwsza. Do soboty!
5 Która godzina? – Jest trzecia godzina siedemnaście.
6 Dziś wieczorem nie mam czasu. – A w piątek wpół do dziewiątej?
7 Już jest za pięć czwarta? Muszę iść. Do zobaczenia wkrótce!
8 Wpadniesz do mnie we wtorek o siódmej piętanaście?

Uzupełnij zdania za pomocą następujących wyrazów: et, quand, il, moins, quelle, à.

1 commence le cours ?
2 À deux heures quart.
3 Il est trois heures le quart.
4 Je pars huit heures et demie.
5 est neuf heures, c'est ça ?
6 heure est-il ?

Przetłumacz.

1 Dokąd jedziecie?
2 Idą do biblioteki.
3 Do Lozanny nie jadę.
4 Jedzie ze mną?
5 Idziemy do weterynarza.
6 Mam się bardzo dobrze.

Utwórz zdania, pamiętając o poprawnym szyku wyrazów.

1 n' - je - pas - à - habite - Montpellier
2 elles - la - pas - vont - bibliothèque - ne - à
3 aime - n' - je - chanter - pas
4 ne - convient - pas - ça - te
5 pas - il - intelligent - très - est - n'
6 je - pas - aujourd'hui - ne - travaille
7 êtes - vous - gentil - pas - n'

Utwórz pytania.

1 Nous habitons au 12, rue Marbeuf.
2 Non. Mercredi, je vais à Lyon.
libre, vous
3 Une pizza et un café, ça fait 6 euros.
combien
4 J'aime regarder les matchs de football.
qu'est-ce que
5 Il est 5 heures dix.
heure
6 Non, je ne suis pas informaticienne.
vous
7 Samedi ? Je reste chez moi.
qu'est-ce que, tu
8 Je m'appelle Jérémie.
nom, vous
9 Je pars très tôt.
quand, tu

Wybierz poprawny wyraz pytający.

a Est-ce que...b Qu'est-ce que...
...tu fais jeudi ?
...tu aimes le thé ?
...vous prenez un thé ?
...il organise un match ?
...elles aiment faire ?

Przetłumacz.

1 Chciałbym dwie herbaty. Ile to kosztuje?
2 Jak się macie? – Nieźle. A wy?
3 Jaki jest twój numer telefonu komórkowego?
4 Co robisz w czwartek po południu? – Nie mam nic w planach.
5 Dziękuję (panu). – Proszę.
6 Macie czas w sobotę? Idziecie do Charlotte? Urządza przyjęcie.
7 Nie wie pan, która jest godzina? – Jest za pięć czwarta.
8 O której godzinie idziesz do lekarza?
9 One nie lubią śpiewać.
10 Co potem robicie?
11 Jest Francuzką czy Belgijką?
12 Nie idziesz do biblioteki?
13 Ile kosztuje jeden bilet? – Dziewiętnaście euro.
14 Nie jest zbyt szczęśliwa.
15 Co robisz? – Oglądam telewizję i mam się bardzo dobrze.