Demander le chemin

Audrey va chercher son ami à la gare. Elle ne connaît pas encore la ville. Elle s'adresse aux passants.
!Audrey idzie odebrać swojego kolegę na dworzec. Jeszcze nie orientuje się w mieście. Obrací se na kolemjdoucí.
Audrey:
Pardon monsieur. Je suis un peu perdue, je fais comment pour aller à la gare ?
Przepraszam pana. Zgubiłam się. Jak się dostanę na dworzec?
Un passant:
Désolé, mais je ne suis pas du quartier.
Niestety nie jestem stąd.
Audrey:
C'est pas grave. Bonne journée.
Nie szkodzi. Miłego dnia.
Un passant:
Bonne journée et bonne chance !
Miłego dnia i powodzenia!
Audrey:
Bonjour madame. Je cherche le chemin pour aller à la gare.
Dzień dobry. Szukam drogi na dworzec.
Une passante:
C'est un peu compliqué. Vous avez un plan de la ville ?
To jest trochę bardziej skomplikowane. Ma pani plan miasta?
Audrey:
Ah oui. Voilà.
Tak. Tu jest.
Une passante:
Bon, on est ici, place de la Victoire. Prenez la rue Racine, allez tout droit jusqu'à la place d'Italie. Il y a une grande église.
Dobrze, my jesteśmy tutaj na place de la Victoire. Proszę iść przez rue Racine, ciągle prosto aż do place d'Italie. Jest tam duży kościół.
Audrey:
Ah bon.
Aha.
Une passante:
Devant l'église, tournez à droite. C'est l'avenue de la Liberté. Au bout de l'avenue, il y a un hôpital. Derrière l'hôpital, vous vous trouvez en face d'un pont. Vous traversez le pont...
Przed kościołem skręci pani w prawo. Będzie pani na avenue de la Liberté. Na końcu tej aleji jest szpital. Za szpitalem znajdzie się pani naprzeciwko mostu. Przejdzie pani przez most...
Audrey:
Pardon madame. C'est déjà trop compliqué.
Przepraszam. To już jest zbyt skomplikowane.

Une passante:
Mais vous pouvez prendre le tram.
Ale może pani jechać tramwajem.
Audrey:
Est-ce qu'il y a un arrêt de tram par ici ?
Jest tu gdzieś przystanek tramwajowy?
Une passante:
C'est à deux pas. Vous allez tout droit, à la prochaine rue, vous tournez à droite. Au carrefour, vous prenez la rue Diderot et continuez jusqu'au théâtre. À côté du théâtre, vous...
Kawałek stąd. Pójdzie pani ciągle prosto, na kolejnej ulicy skręci pani w prawo. Na skrzyżowaniu skręci pani w rue Diderot i pójdzie w stronę teatru. Obok teatru...
Audrey:
Pardon madame. Je vous remercie beaucoup, je préfère prendre un taxi. Bonne journée !
Przepraszam. Bardzo dziękuję, raczej pojadę taksówką. Miłego dnia!

Acheter un ticket

L'étudiant:
Bonjour monsieur. Pouvez-vous me dire comment aller jusqu'à la station Créteil-Université ? Quel est le chemin le plus rapide ?
Dzień dobry. Może mi pan powiedzieć, jak się dostanę na stację Créteil-Université? Jaka jest najszybsza droga?
L'employé:
Vous pouvez prendre le métro. On est ici, station Saint-Michel. Vous prenez la ligne 4 direction Porte de Clignancourt. Vous changez à la station Strasbourg-Saint-Denis pour prendre la ligne 8 direction Créteil.
Może pan jechać metrem. My jesteśmy tutaj, na stacji Saint-Michel. Pojedzie pan czwórką w kierunku Porte de Clignancourt. Przesiądzie się pan na stacji Strasbourg-Saint-Denis, gdzie wsiądzie pan do ósemki, kierunek Créteil.
L'étudiant:
Vous avez dit huit ?
Powiedział pan osiem?
L'employé:
Oui, numéro huit. Sinon, vous pouvez prendre le RER. C'est la ligne C. Vous descendez à la station Choisy-le-Roi et après, vous prenez le bus. C'est plus rapide, mais moins écologique.
Tak, cyfra osiem. Albo może pan jechać RER. Jedzie tam linia C. Wysiądzie pan na stacji Choisy-le-Roi i następnie pojedzie autobusem. Jest to szybsze rozwiązanie, ale mniej ekologiczne.
L'étudiant:
Merci monsieur. Je prends le métro, c'est plus simple. Je voudrais acheter un ticket, s'il vous plaît.
Dziękuję. Pojadę metrem, to jest prostsze. Chciałbym kupić jeden bilet.
L'employé:
Un ticket coûte 1 euro 90. Mais vous pouvez acheter un carnet de 10 tickets. C'est moins cher.
Jeden bilet kosztuje euro dziewięćdziesiąt. Ale może pan kupić dziesięć biletów w pakiecie. To jest tańsze.
L'étudiant:
D'accord. Je prends un carnet.
Dobrze. Wezmę jeden pakiet.
L'employé:
Ça fait 14 euros 90. Vous payez en espèces ou par carte ?
To kosztuje 14 euro dziewięćdziesiąt. Płaci pan gotówką czy kartą?
L'étudiant:
Je n'ai pas de monnaie. Je paie par carte.
Nie mam drobnych. Zapłacę kartą.

RER to regionalna sieć kolejowa wokół aglomeracji paryskiej. Kilka stacji znajduje się w centrum miasta. Z pociągów RER można skorzystać nie tylko przy okazji wycieczki poza miasto, ale również przemieszczając się z jednego końca Paryża na drugi.

Znajdź w drugim dialogu przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

Wybierz nieprawdziwe stwierdzenia i podaj poprawną odpowiedź.