Activités

Uzupełnij brakujące znaki diakrytyczne.

1 Il ne connait pas l'hopital.
2 A cote de l'arret de metro.
3 Jusqu'a l'apres-midi.
4 A droite, il y a un marche.
5 Je prefere le theatre.
6 Derriere l'eglise, tournez a gauche.
7 Apres, je me leve.

Wstaw wyrazy do odpowiedniej kolumny w zależności od wymowy: énergie, bienvenu, société, sandwich, amie, canadien, profession, mieux, prie, bière.

a jb i

Wysłuchaj nagrania i ustal, czy twierdzenie jest prawdziwe (vrai), czy fałszywe (faux).

1 La gare n'est pas loin.
2 Au carrefour, on tourne à droite.
3 À côté de l'église, il y a un pont.
4 Derrière le pont, on tourne à gauche.
5 Au bout de la rue, on se trouve derrière la gare.

Zaznacz słowo, które nie pasuje.

1 tourner - descendre - traverser - manger - changer
2 à côté - devant - moins - en face - derrière
3 gare - quartier - station - arrêt - ligne
4 ville - place - avenue - rue - carrefour

Wybierz odpowiednią reakcję.

1 C'est loin ?
2 Je vous prie de m'excuser.
3 Vous payez comment ?
4 Merci !
5 C'est où ?
6 C'est compliqué ?

Wstaw przyimek à i rodzajnik określony tam, gdzie jest to konieczne.

1 On reste jusqu' matin.
2 Vous allez jusqu' coin de la rue.
3 Tu continues jusqu' résidence.
4 On se repose jusqu' soir.
5 On marche jusqu' avenue du Canada.
6 Je suis là jusqu' lundi.
7 Ça continue jusqu' ce soir.

Połącz przyimek z odpowiednim rzeczownikiem.

 • 1 en
 • 2 à côté du
 • 3 à
 • 4 dans
 • 5 devant l'
 • 6 en face de la
 • 7 derrière
 • a un restaurant
 • b Grenoble
 • c salon
 • d boutique
 • e la gare
 • f Allemagne
 • g université

Przetłumacz.

1 Na końcu mostu proszę skręcić w lewo.
2 W środę idę do fryzjera.
3 Wysiądź na stacji Saint- Michel.
4 Kontynuuj aż do skrzyżowania.
5 Znajduje się naprzeciwko szpitala.
6 !Na prawo od wydziału jest siłownia.
7 Już jest w basenie.
8 Jesteśmy tu, przed biblioteką!
9 Dzieci bawią się pod mostem.
10 Jedziemy do Szwajcarii.
11 Przesiadamy się na stacji Place d'Italie.

W obu kolumnach tabeli wstaw następujące przymiotniki w stopniu wyższym: bavard, délicieux, beau, gentil, cher.

Ils sont plus... Elle est moins...

Wstaw wyrażenie il y a lub czasownik être w poprawnej formie.

1 Qu'est-ce qu' derrière le pont ?
2 Les étudiants déjà dans la classe.
3 Est-ce qu' un supermarché par ici ?
4 Dans ce quartier, beaucoup de restaurants.
5 Son tuteur à côté du professeur.
6 Ce matin, le dentiste à l'hôpital.
7 encore du lait ?

Połącz zaimki osobowe z resztą zdania.

 • 1 Je
 • 2 Tu
 • 3 Il
 • 4 Nous
 • 5 Vous
 • 6 Ils
 • a payez en espèces ?
 • b connaissent ton copain ?
 • c payons par carte.
 • d paies combien ?
 • e ne connais pas son père.
 • f connaît bien la ville.

Przetłumacz.

1 Wysiadamy na kolejnym przystanku.
2 Przykro mi, nie jestem miejscowy.
3 Potem proszę skręcić w lewo.
4 Przepraszam pana, jak się dostanę...?
5 Proszę iść ciągle prosto aż do końca ulicy.
6 Na uniwersytet dostanie się pan autobusem.
7 Może mi pan powiedzieć, gdzie znajduje się szpital?
8 Jak się dostanę do biblioteki?
9 Proszę iść po avenue Bizet.
10 Bardzo dziękuję. Do widzenia.

Uzupełnij czasownik connaître albo payer w odpowiedniej formie.

1 Est-ce que vous le chemin ?
2 Tu le dîner ?
3 Mais il ne pas mes amis !
4 Nous bien ce présentateur.
5 On par carte.
6 Je une tasse de café.
7 C'est son assistante, tu  ?
8 Nous en espèces.

Ułóż zdania we właściwej kolejności w dialogu.

 • 1. Vous descendez place Henri II. L'arrêt de bus se trouve en face de la résidence.
 • 2. Merci madame. Combien coûte un ticket ?
 • 3. Bonjour madame. Je fais comment pour aller à la résidence universitaire ?
 • 4. Oui. Voilà.
 • 5. C'est très simple. Vous prenez le tram numéro 3.
 • 6. Un carnet coûte douze euros soixante. Vous payez en espèces ?

Przetłumacz.

1 Nie pojadą metrem. Wolą autobus.
2 Którędy? – Przez Perpignan, kierunek Hiszpania.
3 Przystanek tramwajowy znajduje się za skrzyżowaniem.
4 Nie ma pan drobych? Nie szkodzi, może pan zapłacić kartą.
5 Jest to bardzo skomplikowane, więc dużo szczęścia!
6 Zwracam się do przechodniów, ale nie znają drogi do kina.
7 Będziemy kontynuować w przyszły czwartek. (w czasie teraźniejszym)

Uzupełnij w zależności od kontekstu.

1 Salut Vince ! Il habite 50, rue Mitterrand.
2 Tu la ligne A. Tu du bus la station Henri IV.
3 Après, tu prends rue Gide et continues au cinéma Camille.
4 Devant le cinéma, tu à gauche. C'est rue Mitterrand.
5 À soir !