Situation A

Bonjour madame, comment allez-vous ?
bɔ̃ʒuʀ madam, kɔmɑ̃talevu ?
Dzień dobry, jak się pani miewa?
Bonjour. Je vais très bien, merci. Et vous ?
bɔ̃ʒuʀ ʒə vε tʀε bjε̃, mεʀsi e vu ?
Dzień dobry. Bardzo dobrze, dziękuję. A pan?

Situation B

Mattéo:
Salut les filles !
saly le fij !
Cześć dziewczyny!
Christine:
Salut Mattéo !
saly mateo !
Cześć Mattéo!
Suzanne:
Salut !
saly !
Cześć!
Mattéo:
Tu vas bien, Suzanne ?
ty va bjε̃, syzan ?
Wszystko w porządku, Suzanne?
Suzanne:
Oui, merci, et toi, ça va ?
ˈwi, mεʀsi, e twa, sa va ?
Tak, dziękuję, a u ciebie?
Mattéo:
Pas mal, merci. Et toi, Christine ? Comment ça va ?
pɑ mal, mεʀsi e twa, kʀistin ? kɔmɑ̃ sa va ?
Nie jest źle, dzięki. A co u ciebie, Christine? Jak się masz?
Christine:
Comme ci comme ça.
kɔm si kɔm sa
Tak sobie.

Situation C

Je dois y aller.
ʒə dwa i ale
Już muszę iść.
Vous partez déjà ? C'est dommage !
vu paʀte deʒa ? se dɔmaʒ !
Już idziecie? Szkoda!
Malheureusement oui. Je suis désolé.
maløʀøzmɑ̃ ˈwi ʒə sɥi dezɔle
Niestety tak. Przykro mi
C'est pas grave. Bonne journée !
se pɑ gʀav bɔn ʒuʀne !
Co zrobić! Miłego dnia!
À vous aussi. À bientôt !
a vuzosi a bjε̃to !
Wzajemnie! Do zobaczenia wkrótce!

Situation D

Simone:
Salut Marc ! Tu vas bien ce soir ?
saly maʀk ! ty va bjε̃ sə swaʀ ?
Cześć Marc! Jak ci mija (dzisiejszy wieczór)?
Marc:
Salut. Un peu fatigué, mais ça va.
saly œ̃ pø fatige, mε sa va
Cześć. Jestem trochę zmęczony, ale jakoś leci.
Simone:
Tu prends un verre ?
ty pʀɑ̃ œ̃ vεʀ ?
Nie napijemy się drinka?
Marc:
Volontiers.
vɔlɔ̃tje
Chętnie.

Jest wieczór i Marc jest trochę zmęczony. Mimo to Simone nie proponujemy mu kawy. Tej bowiem Francuzi wieczorem zwykle nie piją.

Situation E

Bonjour monsieur ! Vous êtes Richard ?
bɔ̃ʒuʀ məsjø ! vuzεt ʀiʃaʀ ?
Dzień dobry panu! Pan jest Richard?
Oui. Bonjour. Je suis Richard Lacourt. Et vous êtes Jean, c'est ça ?
ˈwi bɔ̃ʒuʀ ʒə sɥi ʀiʃaʀ lakuʀ e vuzεt ʒɑ̃, se sa ?
Tak. Dzień dobry. Jestem Richard Lacourt. A pani to Jean, czy tak?
C'est moi. Ravi de faire votre connaissance.
se mwa ʀavi də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s
To ja. Miło mi.
Très heureux de même.
tʀεzøʀø də mεm
Miło mi panią poznać.

Situation F

Juliette:
Salut Olivier ! Ça va ?
saly ɔlivje ! sa va ?
Cześć Olivier! Jak się masz?
Olivier:
Salut ! Ça va et toi ?
saly ! sa va e twa ?
Cześć! Dobrze, a ty?
Juliette:
Oui merci. Je te présente Margot.
ˈwi mεʀsi ʒə tə pʀezɑ̃t maʀgo
Też, dzięki. Przedstawiam ci Margot.
Olivier:
Salut Margot, enchanté.
saly maʀgo, ɑ̃ʃɑ̃te
Cześć Margot, miło mi.
Margot:
Moi de même.
mwa də mεm
Miło mi.

Situation G

Bonsoir madame. Un ticket, s'il vous plaît.
bɔ̃swaʀ madam œ̃ tikε, sil vu plε
Dobry wieczór pani. Proszę jeden bilet.
Bonsoir. Un euro vingt.
bɔ̃swaʀ œ̃nøʀo vε̃
Dobry wieczór. Euro dwudzieścia.
Merci. Bonne soirée.
mεʀsi bɔn swaʀe
Dziękuję. Miłego wieczoru.
Je vous en prie, au revoir.
ʒə vuzɑ̃ pʀi, o ʀ(ə)vwaʀ
Proszę, do widzenia.

Znajdź w tekście pozdrowienia.

Znajdź w tekście odpowiedzi na pytanie Jak się masz/macie?