Vocabulaire

 • acheter aʃ(ə)tekupić
 • bière f bjεʀpiwo
 • blanc/blanche blɑ̃/blɑ̃ʃbiały
 • boire bwaʀpić
 • céréales f pl seʀealpłatki zbożowe
 • chocolat m ʃɔkɔlaczekolada
 • concombre m kɔ̃kɔ̃bʀogórek
 • croissant m kʀwasɑ̃croissant
 • déjeuner m deʒœneobiad
 • déjeuner deʒœnejeść obiad
 • détester detεstenie znosić, nienawidzić
 • dîner m dinekolacja
 • eau f owoda
 • exemple m εgzɑ̃plprzykład
 • faim f fε̃głód
 • fromage m fʀɔmaʒser
 • fruits m pl fʀɥiowoce
 • jambon m ʒɑ̃bɔ̃szynka
 • jus m ʒysok
 • jus m de fruits ʒy də fʀɥisok
 • lait m mleko
 • légumes m pl legymwarzywa
 • maintenant mε̃t(ə)nɑ̃teraz
 • maman m mamɑ̃mama, mamusia
 • manger mɑ̃ʒejeść
 • minér|al/-ale (-aux) mineʀalmineralny
 • pain m pε̃chleb
 • parf|ait/-aite paʀfεświetny, znakomity
 • pâtes f pl pɑtmakaron
 • pommes de terre f pl pɔm də tεʀziemniaki
 • porc m pɔʀwieprzowina
 • préférer pʀefeʀewoleć
 • préparer pʀepaʀeprzygotować
 • quelque chose kεlk(ə) ʃozcoś
 • régime m ʀeʒimdieta, reżim
 • repas m ʀ(ə)pɑposiłek
 • restaurant m ʀεstɔʀɑ̃restauracja
 • riz m ʀiryż
 • rouge ʀuʒczerwony
 • salade f saladsałata
 • sandwich m sɑ̃dwi(t)ʃkanapka, sandwich
 • santé f sɑ̃tezdrowie
 • si sitak po pytaniu w formie przeczenia
 • soif f swafpragnienie
 • supermarché m sypεʀmaʀʃesupermarket
 • tomate f tɔmatpomidor
 • viande f vjɑ̃dmięso
 • vin m vε̃wino
 • vouloir vulwaʀchcieć