À la radio

Le présentateur:
Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Ce soir, notre invitée est Mia Dugué, chanteuse. Bonsoir Mia.
bɔ̃swaʀ e bjε̃v(ə)ny dɑ̃ nɔtʀ emisjɔ̃ sə swaʀ, nɔtʀ ε̃vite ε mia dyge, ʃɑ̃tøz bɔ̃swaʀ mia
Dobry wieczór i witam państwa w naszym programie. Dziś wieczorem naszym gościem jest Mia Dugué, piosenkarka. Dobry wieczór, Mio.
L'Invitée:
Bonsoir.
bɔ̃swaʀ
Dobry wieczór.
Le présentateur:
Vous êtes musicienne. Vous chantez. Votre famille est très musicienne ?
vuzεt myzisjεn vu ʃɑ̃te vɔtʀ famij ε tʀε myzisjεn ?
Jest pani muzykiem. Śpiewa pani. Pani rodzina pasjonuje się muzyką?
L'Invitée:
Pas du tout. Mon père est dentiste et ma mère travaille comme institutrice.
pɑ dy tu mɔ̃ pεʀ ε dɑ̃tist e ma mεʀ tʀavaj kɔm ε̃stitytʀis
Ależ nie. Mój ojciec jest dentystą, a matka pracuje jako nauczycielka.
Le présentateur:
Vous avez des frères et sœurs ?
vuzave de fʀεʀ e sœʀ ?
Ma pani rodzeństwo?
L'Invitée:
Oui. Mon frère est dentiste comme mon père. Ma sœur, elle est médecin.
ˈwi mɔ̃ fʀεʀ ε dɑ̃tist kɔm mɔ̃ pεʀ ma sœʀ, εl ε med(ə)sε̃
Tak. Mój brat jest dentystą jak ojciec. Moja siostra jest lekarką.
Le présentateur:
Et vos enfants ?
e vozɑ̃fɑ̃ ?
A pani dzieci?
L'Invitée:
J'ai trois enfants. Mes filles aiment les ordinateurs. De plus, elles sont très sportives.
ʒe tʀwɑzɑ̃fɑ̃ me fij εm lezɔʀdinatœʀ də ply, εl sɔ̃ tʀε spɔʀtiv
Mam troje dzieci. Moje córki kochają komputery. Dodatkowo lubią sport.
Le présentateur:
Mais vous avez encore un fils, c'est ça ?
mε vuzave ɑ̃kɔʀ œ̃ fis, se sa ?
Ale ma pani jeszcze syna, prawda?

L'Invitée:
Oui, mon Romain. Mon fils est musicien, il joue de la guitare.
ˈwi, mɔ̃ ʀɔmε̃ mɔ̃ fis ε myzisjε̃, il ʒu də la gitaʀ
Tak, mój Romain. Mój syn jest muzykiem, gra na gitarze.
Le présentateur:
Et votre mari ?
e vɔtʀ maʀi ?
A pani mąż?
L'Invitée:
Gégé est comme mes filles, il aime les ordinateurs, il est informaticien. Mais il aime mes chansons, ça oui.
ʒeʒe ε kɔm me fij, il εm lezɔʀdinatœʀ, il ε ε̃fɔʀmatisjε̃ mε il εm me ʃɑ̃sɔ̃, sa ˈwi
Gégé jest taki sam jak moje córki, lubi komputery. Jest informatykiem. Ale lubi moje piosenki, to tak.
Le présentateur:
Merci beaucoup pour vos réponses.
mεʀsi boku puʀ vo ʀepɔ̃s
Dziękuję bardzo za pani odpowiedzi.

Przy podziękowaniu używamy dwóch przyimków o tym samym znaczeniu, czyli de lub pour: Merci de ta réponse./Merci pour ta réponse.= Dzięki za (twoją) odpowiedź.

Chez Monique

Thierry:
Tu as des photos de la soirée ?
ty ɑ de fɔto də la swaʀe ?
Thierry: Masz zdjęcia z przyjęcia?
Monique:
Oui, sur mon Facebook. Voilà.
ˈwi, syʀ mɔ̃ fεjsbuk vwala
Tak, na swoim Facebooku. Tu są.
Thierry:
Merci. La fille à côté de Serge, c'est sa copine ?
mεʀsi la fij a kote də sεʀʒ, se sa kɔpin ?
Dzięki. Ta dziewczyna obok Serga to jego dziewczyna?
Monique:
Bah non, c'est son amie grecque Daphné. Elle est étudiante Erasmus et Serge est son tuteur.
ba nɔ̃, se sɔnami gʀεk dafne εl ε etydjɑ̃t eʀasmys e sεʀʒ ε sɔ̃ tytœʀ
Nie, to jest jego grecka koleżanka Daphné. Jest tu na Erasmusie, a Serge jest jej opiekunem.
Thierry:
Mais il a une copine, non ? – Pardon, j'ai un message. C'est mon entraîneur.
mε il a yn kɔpin, nɔ̃ ? - paʀdɔ̃, ʒe œ̃ mesaʒ se mɔnɑ̃tʀεnœʀ
Ale ma dziewczynę, nie? – Przepraszam, przyszła mi wiadomość. To mój trener.
Monique:
Ton entraîneur ? Pourquoi ? Tu as un match ?
tɔnɑ̃tʀεnœʀ ? puʀkwa ? ty ɑ œ̃ matʃ ?
Twój trener? Dlaczego? Masz mecz?
Thierry:
Ouais, dimanche après-midi. À cinq heures et demie.
ˈwε, dimɑ̃ʃ apʀεmidi a sε̃k œʀ e dəmi
Tak, w niedzielę po południu. Wpół do szóstej.
Monique:
Ce dimanche ? C'est dommage, mes amis canadiens organisent une soirée grillades.
sə dimɑ̃ʃ ? se dɔmaʒ, mezami kanadjε̃ ɔʀganiz yn swaʀe gʀijad
W niedzielę? Szkoda, moi kanadyjscy koledzy urządzają grilla.
Thierry:
Tant pis. J'adore les grillades, mais le sport, c'est aussi important.
tɑ̃ pi ʒadɔʀ le gʀijad, mε lə spɔʀ, se osi ε̃pɔʀtɑ̃
Szkoda. Kocham mięso z grilla, ale sport jest też ważny.

Znajdź w dialogach wszystkie nazwy zawodów.