Expressions utiles

aller à Lyon
[ale a ljɔ̃]
jechać do Lyonu
numéro de portable
[nymeʀo də pɔʀtabl]
numer telefonu komórkowego
Tu as un numéro de portable ?
[ty ɑ œ̃ nymeʀo də pɔʀtabl ?]
Jaki jest twój numer telefonu komórkowego?
c'est
[se]
to jest
C'est pour toi.
[se puʀ twa]
To jest dla ciebie.
C'est vous ?
[se vu ?]
To jesteście wy?
Je suis français.
[ʒə sɥi fʀɑ̃sε]
Jestem Francuzem.
À ce soir !
[a sə swaʀ !]
Do zobaczenia wieczorem!

W języku fracuskim przed wykrzyknikiem, znakiem zapytania i innymi znakami interpunkcyjnymi, poza kropką i przecinkiem, robimy przerwę.