Communication

Dni tygodnia
AGENDA !!* (DIÁŘ)
lundi lœ̃di aller chez le vétérinaire
mardi maʀdi cours de français
mercredi mεʀkʀdi match de football
jeudi ʒødi coiffeur
vendredi vɑ̃dʀdi café avec Mathieu
samedi samdi chez les parents
dimanche dimɑ̃ʃ RIEN !
Dni tygodnia są rodzaju męskiego. Kiedy jednak mówimy, że coś się wydarzy danego dnia nie używamy ani rodzajnika, ani żadnego przyimka. Jeudi, je vais chez le médecin.W czwartek idę do lekarza. Vous partez quand ? Samedi ?Kiedy wyjeżdżacie? W sobotę? Kiedy chcemy uściślić wypowiedź, podając porę dnia, dany wyraz stawiamy po nazwie dnia. Ponownie nie stosujemy przyimka. Dimanche matin, nous allons à la campagne.W niedzielę rano jedziemy na wieś. Tu pars mardi après-midi ?Wyjeżdżasz we wtorek po południu? Vendredi soir, il organise une soirée.W piątek wieczorem organizuje przyjęcie. Przyimka czasu à w połączeniu z nazwą dnia używa się w pożegnaniach. À dimanche !Do zobaczenia w niedzielę!
Godziny !!* Čas do půl po celé se uvádí pomocí počtu minut, neužívá se spojky et. U podstatných jmen “čtvrthodina” a “půlhodina” se používá spojka et.
10H00 dix heures
10H05 dix heures cinq
10H15 dix heures et quart / dix heures quinze
10H20 dix heures vingt
10H30 dix heures et demie / dix heures trente
Czas od wpół do pełnej godziny podajemy za pomocą przysłówka moins i liczby minut brakujących do pełnej godziny lub kwadransa z rodzajnikiem określonym.
10H40 onze heures moins vingt
10H45 onze heures moins le quart
10H55 onze heures moins cinq
Dokładny czas podajemy za pomocą zaimka osobowego il. Jest to zaimek w liczbie pojedynczej, więc czasownik również będzie w liczbie pojedynczej, niezależnie od tego, o jakiej godzinie mówimy. Quelle heure est-il ?Która godzina? Il est une heure et demie.Jest wpół do drugiej. Il est cinq heures.Jest godzina piąta. Minuty, podobnie jak w języku polskim, często się pomija. Il est sept heures dix (minutes).Jest godzina siódma dziesięć (minut). Kiedy odpowiadamy na pytanie kiedy?, używamy przyimka à. À quelle heure est-ce que vous partez ?O której godzinie wyjeżdżacie? Le match commence à seize heures.Mecz zaczyna się o godzinie szesnastej.

Francuzi unikają podawania czasu za pomocą liczebników powyżej liczby dwanaście. À six heures może być więc i rano i popołudniu. I podobnie jak w języku polskim, słowo minuta, często pomijają: Il est sept heures dix (minutes) – Jest godzina siódma dziesięć (minut).

Podawanie adresu Na pytanie Gdzie mieszkasz/ mieszka? odpowiadamy przy użyciu au. Où est-ce qu'il habite ? – Au 3, place Victor Hugo.Gdzie mieszka? – Na place Victor Hugo 3. Les parents de Xavier habitent au 20, rue Ampère.Rodzice Xaviera mieszkają przy ulicy Ampère 20.
Wizyta Zapraszając w gości używamy czasownika venir. Tu viens chez moi ?Przyjdziesz do mnie? Vous venez chez nous vendredi soir ?Przyjdziecie do nas w piątek wieczorem? Odmiana czasownika VENIR w lekcji 18. Czasownika aller używamy, gdy idziemy z wizytą w gości, ale też do fryzjera, lekarza itp. Jeudi après-midi, je vais chez Jérôme.W czwartek po południu idę do Jérômiego. Tu vas chez le médecin ?Idziesz do lekarza?
cela – ça Zaimek ça (to, tamto) to właściwie potoczny wariant zaimka cela. Tej dłuższej formy w języku codziennym raczej nigdy nie usłyszymy. C'est ça.Tak to jest. Et avec ça ?A dalej?, A do tego? Ça va.Jakoś leci.
quel/quelle Zaimek pytający (w języku francuskim jest to adjectif, czyli przymiotnik) quel/quelle zmienia swoją formę w zależności od rodzaju rzeczownika, który określa. Quel est votre nom ?Jak ma pan/pani na imię? C'est quelle rue ?Przy której to jest ulicy?, Która to jest ulica?