Prononcez bien

Rytmiczne całości Jak już wiemy, w języku francuskim zdanie dzieli się na rytmiczne całości, czyli grupy wyrazów, które wymawiamy jak jedno słowo. Dotyczy to np. czasownika i zaimka !!* ve funkci podmětu, który je poprzedza. ça va sava; nous aimons nuzemɔ̃; ils vont ilvɔ̃; elles parlent εlpaʀl Zaimek osobowy je kończy się na ə. W języku mówionym głoska ta często zanika, a wymowa j (ʒ) niekiedy przypomina ʃ. je préfère ʒəpʀefεʀ; j'préfère ʃpʀefεʀ je suis ʒəsɥi; j'suis ʃɥi Jako jedno słowo wymówimy też wyrażenia z zaprzeczonym czasownikiem. je ne préfère pas ʒənpʀefεʀpa tu ne prends pas tynpʀɑ̃pa nous ne sortons pas nunsɔʀtɔ̃pa Wymowa partykuły przeczącej ne jest przejawem starannej wymowy. W języku codziennym zwykle się ją pomija. je préfère pas ʃpʀefεʀpa tu prends pas typʀɑ̃pa nous sortons pas nusɔʀtɔ̃pa Rytmiczną całość tworzą również czasowniki zwrotne, w tym zaprzeczone. je me lève ʒəməlεv tu te reposes tytəʀ(ə)poz elle se douche εlsəduʃ je ne me lève pas ʒənməlεvpa vous ne vous peignez pas vunvupεɲepa
Évidemment Wyraz ten jest przysłówkiem, na co wskazuje końcówka -ment. Z uwagi na fakt, że forma podstawowa to évident (ewidentny), która kończy się na ɑ̃ (evidɑ̃), również w przypadku przysłowka wybrzmi a. évidemment evidamɑ̃