1.3!!*Přepis - speciální znaky

!!* Ve standardizovaných přepisech německé výslovnosti se můžete setkat s použitím speciálních znaků. Výslovnost nejfrekventovanějších z nich:
ɑ̃ !!*nosové „francouzské” a
ε !!*české e
ə !!*redukované e
ø !!*zaokrouhlené e
œ !!*krátké zaokrouhlené e
y, ʏ !!*zaokrouhlené y
ɔ !!*české o
õ !!*nosové „francouzské” o
ː !!*prodlužuje předchozí samohlásku
ɐ !!*neurčitá výslovnost podobná anglickému „a”
ŋ !!*nosové n, jako v českém slově banka
ʃ !!*české š
ʒ !!*české ž
ʧ !!*české č
x !!*české ch
ç !!*české ch (hrdelnější)