1.2Głoski

Samogłoskii, ä ε, e, i, o, ö ø (e zaokrąglając), u, ü y (y zaokrąglając)Dwugłoski (dyftongi)ei ai, ai ai, au au, ue ɔy, äu ɔy