5.4Liczebniki mnożne i wielokrotne

Liczebnik mnożny odpowiada na pytanie Wievielmal?, Wievielfach?.Końcówka -mal wyraża powtórzenie czynności.
einmal jeden raz zehnmal dziesięciokrotnie
zweimal dwukrtonie dreißigmal trzydziestokrotnie
dreimal trzykrotnie hundertmal stokrotnie
einfach jednokrotny das Einfache jednokrotność
zweifach dwukrotny das Zweifache dwukrotność
zwölffach dwunastokrotny das Dreifache trzykrotność
vierzigfach czterdziestokrotny das Zehnfache dziesięciokrotność
hundertfach stokrotny das Hundertfache stokrotność
das erste Mal, zum ersten Mal(e) po pierwsze
das zweite Mal, zum zweiten Mal(e) po drugie
das dritte Mal, zum dritten Mal(e) po trzecie