6.5Bezokolicznik

Tradycyjnie podstawową formą czasownika jest tzw. bezokolicznik I, który w języku niemieckim jest zakończony na -en (machen, schreiben), ewentualnie na -n (sein, tun).Ponadto, w języku niemieckim występują następujące formy bezokolicznika:
infinitiv I infinitiv II
strona czynna machen gemacht haben
schließen geschlossen haben
strona bierna gemacht werden gemacht worden sein
geschlossen werden geschlossen worden sein
Zustandspassiv geschlossen sein geschlossen gewesen sein