4.4Zaimki pytające

a)wer, was
Nom. wer kto? was co?
Gen. wessen kogo/czyj? wessen czego?
Dat. wem komu? - -
Akk. wen kogo? was co?
b)welcherZaimek welcher (który) odmienia się jak rodzajnik określony. Stosuje się go w pytaniach o obiekt lub osobę, które są częścią jakiegoś zbioru rzeczy lub osób.c)was für einZaimek was für ein (jaki) odmienia się jak rodzajnik nieokreślony. W liczbie mnogiej ma formę was für.