2.3.3Deklinacja mieszana

Według deklinacji mieszanej odmienia się niewielka grupa rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, np. das Herz.Rzeczowniki odmiany mieszanej w mianowniku liczby pojedycznej nie otrzymują żadnej końcówki, w dopełniaczu liczby pojedynczej otrzymują końcówkę -ns, -ens, a w pozostałych przypadkach -n, -en.a)w liczbie pojedynczej
Nom. der Name das Herz
Gen. des Namens des Herzens
Dat. dem Namen dem Herzen
Akk. den Namen das Herz
b)w liczbie mnogiej
Nom. die Namen die Herzen
Gen. der Namen der Herzen
Dat. den Namen den Herzen
Akk. die Namen die Herzen
Rzeczownik das Herz w znaczeniu medycznym odmienia się według deklinacji mocnej - des Herzes, dem Herz, das Herz.