6.1.2Czas przeszły

PräteritumWyraża czynność lub proces, które miały miejsce w przeszłości, jest podstawowym czasem używanym do relacjonowania i opisywania przeszłości.Więcej o tworzeniu form czasu Präteritum zob. rozdz. Koniugacja czasowników słabych i Koniugacja czasowników mocnych.PerfektWyraża czynność lub proces, który jest zakończony w momencie mówienia, używany przede wszystkim w języku mówionym.
ich habe/bin + imiesłów czasu przeszłego
PlusquamperfektWyraża proces zakończony w przeszłości.
ich hatte/war + imiesłów czasu przeszłego