2.1.2Rodzaj żeński

*nazwy osób płci żeńskiejFrau, Mutter, TochterAle: das Mädchen, das Fräulein, das Weib*w przypadku zwierząt nazwy osobników żeńskichHenne, Stute, Katze*większość nazw drzew, kwiatówBuche, Eiche, Linde, Tanne, Kiefer, Blume, Rose, NelkeAle: der Ahorn, der Lorbeer*liczebniki główne w formie rzeczownikaEins, Zwei, Vier, Elf*niektóre nazwy państw, krain geograficznych oraz nazwy państw w liczbie mnogiejRiviera, Türkei, Provence, Normandie, Niederlande, USA*nazwy większości niemieckich rzek i rzek zagranicznych zakończone na -a lub -eElbe, Saale, Spree, Oder, Themse, Wolga*rzeczowniki z przyrostkami -ei, -heit, -keit, -in, -schaft, -ungKonditorei, Weisheit, Wirklichkeit, Lehrerin, Wissenschaft, Wohnung*rzeczowniki zapożyczone z przyrostkami -ie, -ion, -ik, -ur, -tät, -enz, -ageChemie, Nation, Mathematik, Literatur, Publizität, Differenz, Garage