6.4.2Strona bierna - Zustandspassiv

Formy Zustandspassiv tworzy się za pomocą czasownika sein oraz za pomocą imiesłowu czasu przeszłego. Jest używana w czasie teraźniejszym i przeszłym.Die Verwandten sind bereits informiert.Krewni zostali już poinformowani.