14.2Derywacja

Słowa powstające w wyniku derywacji składają się z wyrazu podstawowego, do którego przyłącza się przedrostek lub przyrostek nieposiadający samodzielnego znaczenia.