5.5Liczebniki podziałowe (dystrybutywne)

Liczebniki dystrybutywne tworzy się za pomocą wyrażenia je+ liczebnik główny.
je eins po jednym je zehn po dziesięć
je zwei, zu zweit po dwa je fünfzehn po piętnaście
je drei, zu dritt po trzy je hundert po sto