5.2Liczebniki porządkowe

Tworzy się przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -te, wyjątki to erste, dritte, achte, od dwudziestu wzwyż za pomocą przyrostka -ste.
erste pierwszy elfte jedenasty
zweite drugi zwölfte dwunasty
dritte trzeci dreizehnte trzynasty
vierte czwarty vierzehnte czternasty
fünfte piąty fünfzehnte piętnasty
sechste szósty sechzehnte szesnasty
siebte siódmy siebzehnte siedemnasty
achte ósmy achtzehnte osiemnasty
neunte dziewiąty neunzehnte dziewiętnasty
zehnte dziesiąty zwanzigste dwudziesty
dreißigste trzydziesty tausendste tysięczny
fünfzigste pięćdziesiąty zweitausendstedwutysięczny
hundertste setny millionste milionowy
Liczebniki porządkowe odmieniają się tak samo jak przymiotniki.am ersten Tagpierwszy dzień