9.6Pozostałe zdania okolicznikowe

porównawcze
wie jak
als niż
je - desto im - tym
so - so tak - jak
als ob, als wenn jakby
Je eher, desto besser.Im wcześniej, tym lepiej.skutkowe
so - dass, sodass tak - że, i dlatego
zu - als dass zbyt - żeby
Er arbeitete Tag und Nacht, sodass er krank war.Pracował dzień i noc, i dlatego się rozchorował.restryktywne
soviel, soweit, sofern o ile
insofern - als o tyle, że
nur dass tylko, że
außer dass chyba że
es sei denn - dass chyba że
Soweit ich weiß, ist er verreist.Z tego co wiem, wyjechał.zdania z je nachdem
je nachdem ob w zależności od tego, czy
je nachdem wie w zależności od tego, jak
je nachdem wann w zależności od tego, kiedy
je nachdem wer w zależności od tego, kto
Je nachdem wer gerade da ist...Zależy od tego, kto tu akurat jest...sposobu
indem, dadurch - dass przez to, że
Er half ihm, indem er ihm alles besorgte.Zaopatrując go we wszystko, pomógł mu.wyrażające okoliczności
ohne dass nie + imiesłów
statt dass zamiast
während podczas gdy
Statt dass er die Sache sofort erledigt, las er die Zeitung weiter.Zamiast od razu to załatwić, czytał dalej gazetę.przyczyny
weil, da ponieważ
Wir müssen sparen, weil wir bauen wollen.Musimy oszczędzać, ponieważ chcemy rozpocząć budowę.celu
damit aby
Er schreibt alles auf, damit er es nicht vergisst.Wszystko sobie zapisuje, żeby nie zapomnieć.warunkowe
wenn jeżeli, jeśli
falls, im Falle jeżeli, w przypadku, gdy
Falls dein Zug verspätet ist, ruf mich an.W razie gdyby twój pociąg miał spóźnienie, zadzwoń!Do wyrażenia warunku używa się czasownika w trybie warunkowym.Wenn ich nicht krank wäre, wäre ich bestimmt mitgekommen.Gdybym nie był chory, z pewnością bym przyszedł.przyzwalające
obwohl, obgleich chociaż, aczkolwiek
trotzdem pomimo że, chociaż
wenn auch, auch wenn nawet jeśli, chociaż
Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nie mogę przyjść, chociaż chętnie bym przyszedł.
wer auch (immer) ktokolwiek
wo auch (immer) gdziekolwiek, obojętnie gdzie
was auch (immer) cokolwiek
wie auch (immer) jakkolwiek
so auch jakkolwiek
Wo auch immer ich bin, denke ich an dich.Gdziekolwiek jestem, myślę o tobie.