6.3.2Tryb rozkazujący

2 os. l. poj. 2 os. l. mn. 1. os. l. mn. 3. os. l. mn.
lernen lerne! lernt! lernen wir! lernen Sie!
kommen komm! kommt! kommen wir! kommen Sie!
lesen lies! lest! lesen wir! lesen Sie!
fahren fahr(e)! fahrt! fahren wir! fahren Sie!
nehmen nimm! nehmt! nehmen wir! nehmen Sie!
W 2. os. l. poj. i mn. nie stosuje się zaimka osobowego.W 2. os. l. poj. tryb rozkazujący ma formę tematu czasownika bez końcówki lub z końcówką osobową -e, która w przypadku większości czasowników może, ale nie musi występować.W 2. os. l. mn. do tematu zawsze przyłączana jest końcówka -t.W 2 os. l. poj. trybu rozkazującego niektórych czasowników mocnych, w których normalnie dochodzi do przegłosu a - ä, do przegłosu nie dochodzi.laufen - Lauf!fahren - Fahr!W przypadku czasowników mocnych, w temacie których występuje samogłoska -e-, w 2. os. l. poj. dochodzi do przegłosu -e- w -i-. Jak już było wspomniane wyżej, formy te występują bez końcówki -e.Wyjątek stanowi czasownik werden, który w 2. os. l. poj. ma formę werd(e)!.lesen - Lies!nehmen - Nimm!Tryb rozkazujący czasownika sein tworzy się w sposób nieregularny.
2. os. l. poj. 2. os. l. mn. 1. os. l. mn. 3. os. l. mn. (Wy)
sein sei! seid! seien wir! seien Sie!