11.2Rama zdaniowa

Poniżej zostały przedstawione różne konstrukcje zdaniowe.a)czasowniki rozdzielnie złożoneSie kauft in diesem Geschäft ein.Robi zakupy w tym sklepie.b)imiesłów czasu przeszłego PerfektIch habe es dir schon einmal gesagt.Już raz ci to mówiłem.c)formy złożone czasownikaMüssen wir schon nach Hause fahren?Musimy już jechać do domu?d)bezokolicznik z „zu”Hier gibt es immer viel zu sehen.Tu jest zawsze dużo do zobaczenia.