2.3.2Deklinacja słaba

Deklinacja słaba dotyczy tylko rzeczowników rodzaju męskiego.Rzeczowniki deklinacji słabej otrzymują w dopełniaczu, celowniku i bierniku liczby pojedynczej oraz we wszystkich przypadkach liczby mnogiej końcówkę -(e)n.Do tej grupy należą przede wszystkim rzeczowniki oznaczające istoty żywe oraz rzeczowniki obcego pochodzenia zakończone na -ant, -ent, -ist.der Herr, der Student, der Junge, der Held, der Deutsche, der Affeder Soldat, der Assistent, der Polizista)w liczbie pojedycznej
tylko rodzaj męski
Nom. der Mensch der Kollege
Gen. des Menschen des Kollegen
Dat. dem Menschen dem Kollegen
Akk. den Menschen den Kollegen
b)w liczbie mnogiej
Nom. die Menschendie Kollegen
Gen. der Menschen der Kollegen
Dat. den Menschen den Kollegen
Akk. die Menschen die Kollegen