2.3.1Deklinacja mocna

a)liczby pojedynczej
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nom. der Lehrer die Mutter das Mädchen
Gen. des Lehrers der Mutter des Mädchens
Dat. dem Lehrer der Mutter dem Mädchen
Akk. den Lehrer die Mutter das Mädchen
W liczbie pojedynczej rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego otrzymują w dopełniaczu końcówkę -(e)s.b)liczby mnogiej
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nom. die Lehrer die Mütter die Mädchen
Gen. der Lehrer der Mütter der Mädchen
Dat. den Lehrernden Müttern den Mädchen
Akk. die Lehrer die Mütter die Mädchen
W celowniku liczby mnogiej rzeczowniki otrzymują końcówkę -n.W liczbie mnogiej nie istnieje rodzajnik nieokreślony, dlatego rzeczowniki w liczbie mnogiej występują samodzielnie.