14.1Kompozycja (łączenie wyrazów)

wyraz określający + wyraz podstawowy = złożenie
die Flasche + der Öffner = der Flaschenöffner
Wyraz określający specyfikuje znaczenie słowa podstawowego i decyduje o akcencie złożenia.Wyraz podstawowy określa część mowy oraz rodzaj gramatyczny złożenia.