4.2Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze odmieniają się w liczbie pojedynczej jak rodzajnik nieokreślony, w liczbie mnogiej jak rodzajnik określony.