3.1Deklinacja przymiotników

a)po rodzajniku określonym (deklinacja słaba)liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nom. der kleine Mann die kleine Gruppe das kleine Haus
Gen. des kleinen Mannesder kleinen Gruppe des kleinen Hauses
Dat. dem kleinen Mann der kleinen Gruppe dem kleinen Haus
Akk. den kleinen Mann die kleine Gruppe das kleine Haus
liczba mnoga - tak samo dla wszystkich rodzajów
Nom. die kleinen Männer, Gruppen, Häuser
Gen. der kleinen Männer, Gruppen, Häuser
Dat. den kleinen Männern, Gruppen, Häusern
Akk. die kleinen Männer, Gruppen, Häuser
W taki sam sposób odmieniają się przymiotniki stojące po wyrazach: dieser, jeder, jener, mancher, welcher, solcher. Z kolei po alle, beide, keine przymiotniki odmieniają się tak, jak po rodzajniku określonym w l. mn.b)po rodzajniku nieokreślonym (deklinacja mieszana)
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nom. ein kleiner Mann eine kleine Gruppe ein kleines Haus
Gen. eines kleinen Mannes einer kleinen Gruppe eines kleinen Hauses
Dat. einem kleinen Mann einer kleinen Gruppe einem kleinen Haus
Akk. einen kleinen Mann eine kleine Gruppe ein kleines Haus
Rodzajnik nieokreślony nie występuje w liczbie mnogiej.Zob. tabela poniżej!Tak samo, jak po rodzajniku nieokreślonym, odmieniają się również przymiotniki w l. poj. po zaimkach dzierżawczych mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr i po kein. W l. mn. przymiotniki te odmieniają się jak po rodzajniku określonym.c)rodzajnik zerowy (deklinacja mocna)
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Nom. kleiner Mann kleine Gruppe kleines Haus kleine Dinge
Gen. kleinen Mannes kleiner Gruppe kleinen Hauses kleiner Dinge
Dat. kleinem Mann kleiner Gruppe kleinem Haus kleinen Dingen
Akk. kleinen Mann kleine Gruppe kleines Haus kleine Dinge
tak samo jak przymiotniki odmieniają sięa)imiesłowy przymiotnikowe bierne, jeśli występują po przydawceder eingeschriebene Briefhinter dem geöffneten Schrankb)rzeczowniki odprzymiotnikoweder Bekannte - mit unseren BekanntenRzeczowniki niepoliczalne z przydawkąJeżeli rzeczownik niepoliczalny występuje z przydawką po wyrazie określającym ilość, przyjmuje ten sam przypadek co wyraz określający ilość (w przeciwieństwie do języka polskiego).Hier steht eine Tasse heißer Tee Nom..Stoi tu filiżanka gorącej herbaty Gen..Er bietet mir eine Tasse heißen Tee an Akk.Proponuje mi filiżankę gorącej herbaty Gen..