6.4Strony

W języku niemieckim podobnie jak w polskim rozróżnia się strony czynną i bierną, konstrukcje te mogą odnosić się do stanu lub procesu.