1.2.1Wymowa samogłosek

a)Samogłoski, po których występują dwie lub więcej spółgłosek, są wymawiane krótko.wollen, nennen, Irreb)Samogłoski, po których występuje tylko jedna spółgłoska lub nie występują żadne, a także samogłoski, po których występuje h, są wymawiane długo.Lage, er, nehmenc)!!*Dlouze se vyslovuje většinou také samohláska i v kombinaci ie. Z etymologických důvodů se ovšem někdy vyslovuje jako dvojhláska, často v nepřízvučných koncovkách.mieten miːtn, Melodie meloˈdiːFamilie faˈmiːliə, Karriere kaˈrieːrəd)Krótkie i długie samogłoski otwarte e (εː) są wymawiane podobnie jak polskie e.Jacke, messen, Mädchene)Samogłoski długie (oprócz otwartego e, tj. ä) to tzw. samogłoski napięte, które wymawia się z silnie napiętymi wargami. Są to przede wszystkim samogłoski e, o. Wymowa zamkniętego niemieckiego e jest zbliżona do wymowy polskiego i, a zamkniętego o do polskiego u.eben, nehmen, Kohl, bohrenf)E zredukowane wymawiane jest w nieakcentowanych przedrostkach be-, ge- oraz w nieakcentowanej końcówce e.behaupten, gewinnen, Sonne