5.6Ułamki

Ułamki składają się z mianownika i z licznika. Licznik jest wyrażony liczebnikiem głównym, mianownik jest utworzony od liczebnika porządkowego za pomocą przyrostka -el.Ułamki są rodzaju nijakiego z wyjątkiem die Hälfte (połowa).
die Hälfte połowa das Fünftel jedna piąta
das Drittel jedna trzecia das Hundertstel jedna setna
das Viertel ćwierć das Tausendstel jedna tysięczna