6.2.1Odmiana czasowników słabych

Czas teraźnieszy
osobaliczba pojedynczaliczba mnoga
1. ich mache wir machen
2. du machst ihr macht
3. er, sie, es macht sie machen
Czas przeszłyFormy czasu przeszłego czasowników słabych tworzy się przez dodanie -t- między temat czasownika a końcówki czasu teraźniejszego. Wyjątkiem jest forma 3. os. l. poj., w przypadku której, podobnie jak 1 os. l. poj., końcówką jest -e.
osobaliczba pojedyczna liczba mnoga
1. ich sag-t-e wir sag-t-en
2. du sag-t-est ihr sag-t-et
3. er, sie, es sag-t-e sie sag-t-en
Zob. rozdz. Czasowniki mieszane.PerfektFormy czasu Perfekt składają się z odpowiedniej formy czasownika posiłkowego haben lub sein oraz imiesłowu czasu przeszłego zakończonego na -t.
osobaliczba pojedyncza liczba mnoga
1. ich habe gesagt wir haben gesagt
2. du hast gesagt ihr habt gesagt
3. er, sie, es hat gesagt sie haben gesagt
osobaliczba pojedyncza liczba mnoga
1. ich bin gereist wir sind gereist
2. du bist gereist ihr seid gereist
3. er, sie, es ist gereist sie sind gereist
PlusquamperfektFormy czasu Plusquamperfekt tworzy się jednakowo jak formy Perfekt, z tą tylko różnicą, że czasownik posiłkowy jest wyrażony w czasie przeszłym.
osobaliczba pojedyncza liczba mnoga
1. ich hatte gesagt wir hatten gesagt
2. du hattest gesagt ihr hattet gesagt
3. er, sie, es hatte gesagt sie hatten gesagt
osobaliczba pojedyncza liczba mnoga
1. ich war gereist wir waren gereist
2. du warst gereist ihr wart gereist
3. er, sie, es war gereist sie waren gereist
Czas przyszły Futur IFormy czasu przyszłego Futur I tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika werden oraz bezokolicznika czasownika znaczeniowego.
osobaliczba pojedyncza liczba mnoga
1. ich werde sagen wir werden sagen
2. du wirst sagen ihr werdet sagen
3. er, sie, es wird sagen sie werden sagen
Czas przyszły Futur IIFormy czasu przyszłego Futur II tworzy się podobnie jak formy Futur I, z tą różnicą, że po formie osobowej czasownika werden (w czasie teraźniejszym) następuje bezokolicznik czasu przeszłego.
osobaliczba pojedyncza liczba mnoga
1. ich werde gereist sein wir werden gereist sein
2. du wirst gereist sein ihr werdet gereist sein
3. er, sie, es wird gereist sein sie werden gereist sein