2Rzeczowniki

Każdy rzeczownik ma swój rodzaj i odmienia się przez liczby i przypadki. Niemieckie rzeczowniki odmieniają się tylko przez 4 przypadki i zazwyczaj występują z rodzajnikiem, który określa ich rodzaj.