7.2Przysłówki zaimkowe

Powstają przez połączenie przysłówka da, hier lub wo z przyimkiem (jednak nie każdy przyimek tworzy przysłówek zaimkowy).W przypadku, gdy przyimek rozpoczyna się samogłoską, między przysłówek a przyimek wstawia się spółgłoskę -r-.a)przysłówki zaimkowe pytające
wobei przy czym woran na czym, przy czym
wodurch czym, przez co worauf na co
wofür na co, do czego woraus z czego
wogegen przeciwko czemu worin w czym
womit (z) czym worunter pod czym
wonach czym, do czego worüber o czym, nad czym
wovon o czym wovor przed czym
wozu do czego worum o co
b)przysłówki zaimkowe wskazujące
dabei przy tym daran na tym, przy tym
dadurch przez to darauf na to
dafür za to, na to daraus z tego
dagegen przeciw temu darin w tym
damit (z) tym darunter pod tym
danach potem, według tego darübero tym, nad tym
davon o tym dazu do tego
davor przed tym