4.7Zaimki nieokreślone i przeczące

Przegląd zaimków nieokreślonych
kein, keine, kein żaden, żadna, żadne
einer, eine, ein(e)s jakiś, jakaś, jakieś
man człowiek, ludzie
jeder, jede, jedes każdy, każda, każde
mancher, manche, manches niejeden, niejedna, niejedno
jemand ktoś
niemand nikt
jedermann każdy, ktokolwiek
all, alle wszystek, wszelki
beide oba
einige, etliche niektórzy, kilka
mehrere więcej, kilka
sämtlich wszystek, wszelki
viele wiele
wenige mało
etwas coś
nichts nic
jemand, niemand, jedermann (ktoś, nikt, każdy)
Nom. jemand niemand jedermann
Gen. jemand(e)s niemand(e)s jedermanns
Dat. jemand(em) niemand(em) jedermann
Akk. jemand(en) niemand(en) jedermann
einer, eine, eines (jakiś, jakaś, jakieś)Zaimek nieokreślony einer odmienia się jak rodzajnik nieokreślony. W liczbie mnogiej zaimek ten nie występuje.kein, keine, kein (żaden, żadna, żadne)W liczbie pojedynczej odmienia się jak rodzajnik nieokreślony, w liczbie mnogiej jak rodzajnik określony. Jeżeli występuje w zdaniu samodzielnie zawsze odmienia się jak rodzajnik określony.Keiner von meinen Mitschülern war da.Nie było tam żadnego z moich szkolnych kolegów.jeder, jede, jedes (każdy, każda, każde)W liczbie pojedynczej i mnogiej odmienia się jak rodzajnik określony, w liczbie mnogiej przyjmuje formę alle.mancher, manche, manches (wiele)Odmienia się jak rodzajnik określony. Jeżeli występuje w formie manch, nie odmienia się.manch guter Einfallwiele dobrych pomysłówetwas, nichts (coś, nic)Te zaimki nie odmieniają się.alles, all- (wszystek, cały)All- w liczbie pojedynczej odmienia się jak rodzajnik określony, oprócz dopełniacza rodzaju męskiego i nijakiego, w którym przyjmuje końcówkę -en.Łączy się z rzeczownikami abstrakcyjnymi oraz rzeczownikami odprzymiotnikowymi.Ich wünsche dir alles Gute!Życzę ci wszystkiego najlepszego!