9Spójniki

Spójniki to części mowy, które łączą części zdań lub całe zdania w zdania złożone. Ze względu na swoją funkcję dzielą się na współrzędne i podrzędne.