2.1Rodzaj

W ramach rodzaju naturalnego wyróżnia się rodzaj:Rodzaj niemieckich rzeczowników nie zawsze jest tożsamy z rodzajem rzeczowników polskich.Istnieją jednak pewne reguły dystrybucji rodzaju: