2.3Odmiana rzeczowników

W odróżnieniu od polskich, niemieckie rzeczowniki odmnieniają się tylko przez cztery przypadki. Są to mianownik Nominativ, dopełniacz Genitiv, celownik Dativ i biernik Akkusativ.