9.5Zdania okolicznikowe czasu

czynność teraźniejsza
wenn, als kiedy, gdy
sobald, sowie, wie jak tylko
sooft kiedykolwiek
solange dopóki
während podczas gdy
Różnica między spójnikami wenn i als:als - jednorazowy, niepowtarzający się proces lub czynność, który miał miejsce w przeszłościGerade als er gehen wollte, kam sie.Przyszła, akurat kiedy chciał wyjść.wenn - powtarzający się proces lub czynność, podkreślone przysłówkami immer, jedes Mal itd.Wenn man auf das Knopf drückt, schaltet sich das Radio ein.Radio włącza się, wciskając przycisk.czynność przeszła
nachdem potem
seit, seitdem od tej pory, co
als kiedy
Nachdem ich den Brief gelesen hatte, gab ich ihn weg.Po tym, jak przeczytałem list, odłożyłem go.czynność przyszła
bevor, ehe zanim, przedtem
bis dopiero, gdy, dopóki nie
Wir warten, bis du kommst.Poczekamy, dopóki nie przyjdziesz.