3Przymiotniki

W języku niemieckim przymiotnik występuje w konstrukcjach orzeczenia imiennego oraz jako określenie rzeczownika (przydawka).Jeżeli przymiotnik występuje w konstrukcji orzeczenia imiennego, to nie odmienia się przez liczby i rodzaje.Der Lehrer ist streng. Alle Lehrer sind streng.Nauczyciel jest surowy. Wszyscy nauczyciele są surowi.